Recruiter's Diary

Recruiter's Diary

Pomáhám organizacím najít nové zaměstnance do IT a lidem tu pravou práci. Odjakživa mám blízko k lidem a baví mě nalézat řešení tam, kde jiní tápou.

Změny v informační povinnosti zaměstnavatelů

Dnes se spolu krátce podíváme na to, jak se změnila informační povinnost zaměstnavatelů a jak ji upravuje zákoník práce.

Hana Kopřivová

postreadingtime

Možná jste zaznamenali, že s novelizací zákoníku práce se rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatelů o obsahu pracovněprávního vztahu, která platí také pro dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), kde dosud zaměstnavatel nemusel spolupracovníky takto podrobně informovat.

Prakticky to znamená, že u všech pracovních smluv a dohod uzavřených od 1. října 2023 má zaměstnavatel povinnost zajistit písemné informování zaměstnance o potřebných náležitostech a to nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

Povinně také přibyla povinnost informovat zaměstnance a pracovníky na dohodu o:

  • době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
  • postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby,
  • odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
  • rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo.

Podle dobré odborné praxe doporučuji povinné informace uvést přímo do pracovní smlouvy. Pokud to z nějakého důvodu není v plném rozsahu možné, pak má zaměstnavatel možnost u vybraných druhů informací odkázat na vnitřní předpis organizace, nebo na konkrétní právní předpis, například na zákoník práce.

Nově je možné zaměstnance informovat také elektronicky. Tyto informace však musí být zpřístupněny takovou formou, aby si je zaměstnanec mohl uložit a případně vytisknout. Zaměstnavatel má zároveň povinnost zajistit a uchovat doklad o předání informací danému zaměstnanci. Prakticky by mělo stačit písemné potvrzení od zaměstnance e-mailem, nebo prostřednictvím interního systému zaměstnavatele, popřípadě fyzicky podepsaný formulář.

Informační povinnost se vztahuje na nově uzavírané smlouvy a dohody, takže své stávající zaměstnance, kteří mají smlouvy uzavřené před 1.10. 2023 nemusíte individuálně informovat znovu, dokud Vás o to sami nepožádají.

Doporučuji tedy revizi stávajících pracovních smluv, dohod (DPP, DPČ) a interních předpisů tak, aby splňovaly potřebné náležitosti. Případné nejasnosti je vhodné konzultovat s Vaším právním oddělením. Informování je nejvhodnější provést ihned při nástupu do práce a to buď písemně, nebo elektronicky přes interní systém zaměstnavatele, kde bude zároveň zajištěn přístup k daným informacím pro konkrétního zaměstnance.

Pokud byste váhali, jak informační povinnost do smluv zapracovat, můžete se inspirovat dokumenty, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzory najdete v úplně dole na stránce v sekci nazvané Informační vzory pro zaměstnance.

Nedávné články

Kategorie

O mně

Na tomto webu se chci s Vámi podělit o své zkušenosti, nápady a postřehy z praxe, které mohou recruiterům i firmám usnadnit práci. Nebo alespoň nabídnout jiný úhel pohledu.