Recruiter's Diary

Recruiter's Diary

Pomáhám organizacím najít nové zaměstnance do IT a lidem tu pravou práci. Odjakživa mám blízko k lidem a baví mě nalézat řešení tam, kde jiní tápou.

AKTUÁLNÍ MZDOVÉ TRENDY V IT

S blížícím se létem nastává vhodný čas podívat se na nejnovější informace, statistiky a trendy, které se týkají mezd a trhu práce v oblasti informačních technologií.

Hana Kopřivová

postreadingtime

Asi málokdo by se přel s tvrzením, že IT odborníků stále není na trhu práce dost na to, aby uspokojili poptávku organizací po nových talentech. Tato situace trvá již dlouho a ani v aktuálním roce se nijak výrazně nezměnila. Přesto došlo za posledních 12 měsíců alespoň k drobnému zlepšení.

Český statistický úřad ve svém Vývoji českého trhu práce za 1. čtvrtletí 2023 zmiňuje pozitivní trend, kterým je relativní meziroční růst počtu zaměstnanců v oblasti informačních a komunikačních činností o 2,4 %, tedy o 3,2 tis. míst celkem na 135,9 tisíc zaměstnanců. Pro představu, v 1. čtvrtletí roku 2022 bylo zaznamenáno zvýšení počtu pracovníků o 4,5 %, respektive o 5,7 tis. zaměstnanců.

Dobrou zprávou rovněž je, že oproti v 1. čtvrtletí roku 2022 vzrostla i průměrná mzda v IT na 78 503 Kč hrubého měsíčně, což je nárůst průměrně o 8 652 Kč. Jde přitom o druhý nejvyšší nárůst průměrné mzdy za dané období napříč odvětvími. Mzdy v IT překonaly pouze výdělky zaměstnanců v energetickém sektoru (konkrétně v sekci výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu), kde se průměrná mzda zvýšila o 23,1 % na 79 221 Kč.

Díky vlivu vysoké inflace však průměrná reálná mzda v 1. čtvrtletí 2023 klesla o 6,7 %. Jedná se však o pokles mírnější, než v roce 2022, kdy se reálná mzda snížila o 8,5 %. Pro úplnost lze uvést, že k poslednímu zvýšení reálné mzdy došlo v roce 2021 o 1,9 %.

Na základě dat dostupných v Informačním systému o průměrném výdělku můžeme vidět, ve kterých podskupinách a kategoriích zaměstnání (dle CZ-ISCO) a jak konkrétně se projevilo zvýšení mezd v IT v roce 2022 oproti roku 2021. Data za rok 2023 budou publikována až v březnu příštího roku, takže se na ně pak také zpětně povídáme.

Nejvýznamnější navýšení mezd za rok 2022 můžeme vidět u těchto vybraných skupin zaměstnání:

  • č. 13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT, konkrétně o 37 245 Kč
  • č. 13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností, o 23 191 Kč
  • č. 1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií, o 15 994 Kč
  • č. 2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci, o 13 398 Kč
  • č. 13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností, o 12 140 Kč
  • č. 2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců), o 11 069 Kč
  • č. 2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií, o 10 778 Kč
  • č. 2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté, o 8 933 Kč

Jak konkrétně vypadal nárůst v ostatních kategoriích zaměstnání můžete vidět na grafu níže:

Navýšení mezd v IT

Mzdy vedoucích pracovníků rostly nejvíce i v roce 2021. Zajímavé však je navýšení mezd u testerů a specialistů v oblasti počítačových sítí, které je ve srovnání s hodnotami z roku 2021 poměrně výrazné. Dále pak stojí za zmínku opačná situace, a to nižší nárůst mzdy u programátorů, kde bychom vzhledem k vysoké konkurenci i poptávce na trhu práce mohli čekat vyšší číslo.

Přes výše popsané navyšování mezd na trhu práce nyní vidíme, že se firmy snaží s financemi nakládat opatrněji, než bylo dříve zvykem. To se projevuje v optimalizaci nákladů, ve vytváření úspor, v hledání cest ke zvyšování efektivity práce, a v neposlední řadě pomalu dochází i k přehodnocování benefitů a úvahám o tom, jak je případně nahradit. Co to bude v praxi znamenat u poslední jmenované oblasti, to zatím není jasné, protože bude hodně záležet na finální podobě tzv. konsolidačního balíčku vlády a jejím dopadům na finanční zvýhodnění benefitů pro zaměstnavatele.

Některé organizace se už rozhodly jít v případě benefitů jinou cestou a zavedly inflační příspěvek zaměstnancům, který však zatím na trhu není příliš obvyklý. Častěji firmy zavádí delší placené volno nad standardní rámec 25 dnů, nebo finanční příspěvek na dovolenou, možnost pracovat delší dobu ze zahraničí, případně sázejí na příspěvky za loajalitu a nabízejí finanční odměnu za odpracované roky, nebo při pracovních výročích. Hodnotným benefitem jsou stále investice do odborného vzdělávání zaměstnanců a podpora certifikací, které jsou poměrně finančně náročné a pro jednotlivce nemusejí být vždy snadno dostupné.

V IT navíc stále platí, že si uchazeči mohou díky vysoké poptávce na trhu práce vybírat tu pro ně nejvhodnější pozici a také to dělají. Proto by organizace měly mít finanční ohodnocení a jeho revizi nastavené interně tak, aby daná mzda reflektovala hodnotu odborníka na trhu práce a firma tak byla při hledání nových zaměstnanců konkurenceschopná.

Nedávné články

Kategorie

O mně

Na tomto webu se chci s Vámi podělit o své zkušenosti, nápady a postřehy z praxe, které mohou recruiterům i firmám usnadnit práci. Nebo alespoň nabídnout jiný úhel pohledu.