Recruiter's Diary

Recruiter's Diary

Pomáhám organizacím najít nové zaměstnance do IT a lidem tu pravou práci. Odjakživa mám blízko k lidem a baví mě nalézat řešení tam, kde jiní tápou.

Vývoj mezd v IT

Dnes se společně zaměříme na data o vývoji finančního ohodnocení zaměstnanců v IT sektoru a výši průměrné mzdy, která byla nedávno publikována Českým statistickým úřadem a podíváme se také na aktuální vstupy z Informačního systému o průměrném výdělku.

Hana Kopřivová

5 minutes read

Český statistický úřad ve zprávě o vývoji českého trhu práce za 4. čtvrtletí 2023 popisuje dopady zpomalení ekonomiky, které se přímo promítají také do výše mezd. V daném období bohužel mzdy vlivem inflace reálně klesly o 1,2 %. Napříč odvětvími začala narůstat nezaměstnanost, nicméně IT je v tomto směru výjimkou. Stále platí, že na trhu práce je vysoká poptávka po IT odbornících a nezaměstnanost v oboru téměř neexistuje.

Díky vysoké poptávce po IT specialistech statistici v posledních letech naopak pravidelně zaznamenávali růst počtu zaměstnanců v oblasti informačních a komunikačních činností. To se ve 4. čtvrtletí roku 2023 změnilo, aniž by to však bylo spojeno se zvýšením nezaměstnanosti. Počet zaměstnanců v informačních a komunikačních činnostech ve sledovaném období sice klesl o 0,8 %, tedy o 1,1 tisíc míst, statistici však vidí jako příčinu tohoto poklesu vysoký nárůst počtu těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2022, kdy jich přibylo celých 5,2 %, tedy 6,7 tisíc míst.

Pozitivní zprávou pro IT je, že za 4. čtvrtletí roku 2023 se průměrná mzda v oboru zvýšila na 79 156 Kč, čímž získala pomyslné první místo v řebříčku růstu mezd. Pro srovnání, ve 4. kvartálu roku 2022 byla průměrná mzda v IT ve výši 73 053 Kč a jedná se tedy o nárůst o 6 103 Kč. Pro zajímavost je možné uvést, že ve 4. čtvrtletí roku 2023 byly dále zaznamenány vysoké nárůsty mezd v peněžnictví a pojišťovnictví, a to na 70 319 Kč, a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde průměrná mzda dosáhla hodnoty 69 336 Kč.

Nyní se detailněji podíváme na výši hrubé mzdy pro jednotlivé podskupiny a kategorie zaměstnání v oblasti informačních technologií dle CZ-ISCO tak, jak jej za celý rok 2023 zaznamenal Informačním systému o průměrném výdělku.

Nejvýznamnější navýšení mezd za rok 2023 můžeme vidět u těchto vybraných podskupin zaměstnání:

  • č. 13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT, konkrétně o 23 050Kč
  • č. 13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností, o 19 650 Kč
  • č. 3514 Správci webu, o 18 719 Kč
  • č. 2513 Vývojáři webu a multimédií, o 17 537 Kč
  • č. 1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií, o 11 037 Kč
  • č. 2512 Vývojáři softwaru, o 9 855 Kč
  • č. 13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností, o 9 344 Kč
  • č. 3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií, o 7 103 Kč

Velmi pozitivní zprávou je, že se v loňském roce do žebříčku nejvyšších navýšení mezd dostaly také podskupiny zaměstnání zastávající odborné technické pozice, jako jsou správci webu, vývojáři webu a multimédií, vývojáři softwaru, a také technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií.

Nárůst mezd v ostatních kategoriích zaměstnání v IT vidíme na grafu níže. Povšimněte si prosím, že se nám v grafu překvapivě objevuje také záporná hodnota a to u podskupiny č. 2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci. Zde došlo k poklesu průměrné mzdy oproti roku 2022 o 4 393 Kč.

Rozdíl průměrných mezd v IT

Detailní přehled hrubých měsíčních mezd pro jednotlivé kategorie dle Informačního systému o průměrném výdělku (IPSV) v IT si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Hrubá měsíční mzda v IT za rok 2023

V grafu je uveden nejen medián a průměr mzdy, ale jsou v něm zaznamenány také diferenciace hrubé měsíční mzdy, které poskytují ucelenější obrázek o mzdách v jednotlivých podskupinách a kategoriích zaměstnání.

Z uvedených dat můžeme vyčíst, že i přes turbulentní změny v ekonomice doprovázené šetřením, optimalizací nákladů a mnohdy i nižším počtem nově otevíraných pracovních míst, se některým organizacím stále daří hledat cesty k postupnému navyšování mezd zaměstnanců.

Méně příjemnou změnu v letošním roce přinesl pro zaměstnance i zaměstnavatele takzvaný konsolidační balíček. Ten výrazně omezil osvobození nepeněžních benefitů, které mohly ještě v loňském roce firmy využívat jako výrazný motivační nástroj. Patří sem například dary k pracovnímu nebo osobnímu výročí či k narozeninám, poukazy na rekreaci nebo na kulturní či sportovní akce či na zdravotnické služby. Zaměstnavatelé jsou tak nuceni optimalizovat poskytované benefity tak, aby se vešli do ročního limitu ve výši poloviny průměrné mzdy, která je pro rok 2024 omezena částkou 21 983 Kč. Poskytnutí nepeněžního benefitu nad tuto hranici je nově považováno za zdanitelný příjem zaměstnance.

I přes pozitivní čísla týkající se navýšení mezd můžeme očekávat, že řada organizací bude v následujících měsících bedlivě sledovat, jak se bude vyvíjet ekonomická situace a zda jim umožní udržet nastavené tempo růstu mezd. Zaměstnanci v informačních technologiích mají v tomto ohledu štěstí, protože obor z dlouhodobého hlediska poskytuje oproti ostatním jedny z nejvyšších mezd. To IT odborníkům poskytuje širší možnosti pro změnu práce ve chvíli, kdy jim ta stávající z nějakého důvodu přestane vyhovovat.

Přestože všechna výše uvedená data vychází ze šetření oficiálních subjektů a státních orgánů, zmínku zaslouží, že se jedná o data, která reálně můžeme považovat maximálně za orientační. V IT samozřejmě stále platí, že máme na trhu práce citelný převis nabídky volných pracovních míst v organizacích nad poptávkou ze strany zaměstnanců, což potvrzuje i má praxe u klientů.

Obecně lze vývoj na trhu práce v IT v posledních letech hodnotit jako pozitivní pro potenciální uchazeče o zaměstnání. Za velmi kladné považuji postupné zvyšování mezd téměř ve všech sledovaných oborech IT. S pokračující digitalizací všech lidských činností je velmi pravděpodobné, že nových pozic bude v IT nadále přibývat a umělá inteligence zdaleka nenahradí odborné znalosti a praxi zkušených specialistů.

Nedávné články

Kategorie

O mně

Na tomto webu se chci s Vámi podělit o své zkušenosti, nápady a postřehy z praxe, které mohou recruiterům i firmám usnadnit práci. Nebo alespoň nabídnout jiný úhel pohledu.